Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Elementa pro organo og Crux Ave.

Konsert med Lars Notto Birkeland, orgel

25. februar 2024
18.00
Glemmen kirke

Del i sosiale medier:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Komm, heiliger Geist in organo pleno BWV 651 (fra Leipzigerkoralene)

Egil Hovland (1924-2013)

Elementa pro Organo op. 52

  1. Introitus
  2. Improvisation
  3. Ostinato
  4. Passacaglia
  5. Completorium

Jehan Alain (1911-1940)

Le Jardin suspendu (Den hengende hage)

Egil Hovland

Hosanna, op. 135 nr. 2

Interludium fra Den vakreste rosen

CRUX AVE – Variasjoner over Jerusalem, du Herrens høge stad (Orgelpartita VII)

Toccata over Nu la oss takke Gud

 

På denne konserten får blant annet vi høre to av Egil Hovlands mest monumentale orgelstykker.

«Elementa pro organo» vakte stor oppsikt da det kom i 1965. Det var svært modernistisk for sin tid, og her eksperimenterer Hovland med klangflater, kløsterakkorder og ulike «utbrudd». I tillegg til organisten krever stykket to assistenter som blåser i åtte løse orgelpiper. «Elementa» er kanskje det orgelverket Hovland er mest kjent for internasjonalt. Stykket har en varighet på ca. 15 minutter.

Lars Notto Birkeland er en svært aktiv orgelsolist, og regnes blant landets aller fremste på instrumentet. Til daglig er han organist i Akershus slottskirke. Han spilte sist i Glemmen kirke under Hovland-festivalen i 2019.

Gratis inngang, kollekt til Kirkemusikk Fredrikstads Hovland-jubileum.