Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Hovland i gudstjenesten: «O store Gud, vi lover deg » 

Fremføres i Domkirken og Kråkerøy kirke

12. mai 2024
11.00

Del i sosiale medier:

Egil Hovland

Dette er åpningssalmen i Hovlands Allehelgensmesse fra 1970. Teksten baserer seg på den eldgamle kirkelige hymnen «Te deum». Martin Luther oversatte den til tysk verseform, og den er oversatt til norsk av M.B. Landstad. Salmen står på nr. 275 i Norsk salmebok.