Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Hovland i gudstjenesten: «Herre, du kalte disipler»

Fremføres i domkirken

30. juni 2024
11.00

Del i sosiale medier:

Egil Hovland

Denne søndagen kalles Aposteldagen, hvor Peter betros himmelrikets nøkler og innsettes som kirkens første leder.

Salme nr. 663 i salmeboken «Herre, du kalte disipler blant folk uten rikdom og rang» har samme melodi som en mer kjent salme – «Himmelske Far, du har skapt oss».

Det er Liv Nordhaug som har skrevet teksten, som gjerne brukes når det er innsettelse av nye medarbeidere i kirken. Salmedikteren Liv Nordhaug bodde en tid i Fredrikstad, og var den første lederen av Borg bispedømmeråd. Hovland har tonesatt flere av hennes tekster.

Herre, du kalte disipler blant folk uten rikdom og rang
Vaklende var de i troen, de feilet og falt på sin gang.
Alle forlot deg i nøden, fryktsomme svek de sin venn
Du som var trofast til døden, ble stående ensom igjen.

Herre ditt rike ble fremmet, ved noe som ingen ting var.
Skatten fra deg er blitt båret i skjøre og dårlige kar.
Tapere vant ved din seier, falne ble reist ved din hånd.
Svake fant kraften du eier. Den feige fikk mot ved din Ånd.

Herre, du kaller fremdeles de små til ditt storverk på jord.
Fortsatt skal stammende vitner forkynne ditt evige ord
Tomme og fattige hender fylles med under fra deg.
Sterk er den svake du sender, på kallets og løftenes vei.