Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Høytidsgudstjenester påskedag

"Påskemorgen slukker sorgen"

9. april 2023
11.00
Domkirken, Glemmen og Østre Fredrikstad kirker

Del i sosiale medier:

I festgudstjenesten Glemmen kirke deltar et profesjonelt messingensemble, slagverk, orgel, kor og solister i en gjennomkomponert gudstjeneste. De kjente påskesalmene er med i arrangementer av kirkens kantor Trond Gilberg. Liturger er Morten Zakariassen og Hege Fagermoen.

Domkirken ledes gudstjenesten av domprost Kåre Rune Hauge og domkantorene Tore Erik Mohn og Dan Rene Dahl.

Østre Fredrikstad kirke ledes gudstjenesten av sokneprest Linn-Therese J. Larsen og kantor Dagfinn Klausen.

Foto: "Oppstandelsen", altertavlen i Fredrikstad domkirke. Kunstner Axel Revold, 1954. Treskulptur av billedhugger W. S. Dahl. Fotograf Tommy Ødegaard.