Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Hymns of Compassion

Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy blander sakral musikk med ambient elektronika.

6. april 2023
20.00
Fredrikstad domkirke

Del i sosiale medier:

En yngre og en eldre mann i halvprofiler. Begge har alvorlige uttrykk, den eldste ser i kamera.

Billetter kr 150 selges via Fredrikstad kino og ved inngangen

Velkommen til en annerledes skjærtorsdagsopplevelse! Du møter et kirkerom hvor vi har dekket et bord som symbolsk representerer tematikken rundt Jesu siste måltid. Og som blir akkompagnert av svevende vakre klangbilder av klaver, trompet og elektronisk behandlede lydbilder.

Kristiansen // Vemøys første album Hymns of Compassion ble utgitt i 2021. Det henter farge og tema fra pasjonstidens intense fortelling om kamp, lidelse og håp. Duoens andre album Hymns of Longing fra 2022 dreier tematisk rundt menneskets lengsel etter det evige og guddommelige. Albumet er på Dagsavisens liste over de beste norske jazzalbum i 2022.

Rom for kontemplasjon

Konsertene Kristiansen // Vemøy spiller i 2023 tar utgangspunkt i begge disse albumene. De er på samme tid både enkle og klangfulle, stille og mektige. Vemøys varme og luftige trompettone og Kristiansens ekspressive anslag og lekende klaverimprovisasjoner gir et sterkt, ordløst innhold til melodiene. I sum søker duoen å skape et rom for kontemplasjon og hvile for det moderne, rastløse menneske.

Kristiansen // Vemøy henter inspirasjon fra så vel den elektroniske musikkscenen som de romantiske komponistenes uttrykksfullhet, med en musikalsk estetikk som omfavner både det støyende og utydelige, og det beroligende og klare. I en blanding av sakral musikk og ambient elektronika bringes lyden av fortid og nåtid sammen i et dynamisk lydlandskap, der elektroniske underlag kontrasteres av akustiske elementer farget av jazz og klassisk musikk.

Kristiansen // Vemøy er på hver sin kant anerkjente musikere i ulike sammenhenger, både med andre artister og musikere, som komponister, og med egne prosjekter. Samarbeidet dem imellom har vokst frem gjennom arbeidet med Jakobmessene i Kulturkirken Jakob i Oslo.

Medvirkende:

Kristiansen // Vemøy
Øyvind Kristiansen [tangenter & programmering]
Jonas Kilmork Vemøy [trompet & elektronikk]