Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Janne Kraft

Norsk nok?

Foredrag og panelsamtale ledet av tidligere biskop Atle Sommerfeldt

10. april 2023
19.00
Østre Fredrikstad kirke

Del i sosiale medier:

To damer i telemarksbunad danser folkedans.

Gratis inngang

Hva skal det til for å kunne kalle seg norsk? Hvor lang tid tar det? Finnes det kulturelle særdrag en må oppfylle? Er norskhet egentlig en etnisk betegnelse? Hvordan har minoriteter erfart forventningen om norskhet?

Tidligere biskop Atle Sommerfeldt innleder og intervjuer gjester i panelsamtale.

Sang ved Domkirkens jentekor, dir. Hege Holmquist. De fremfører bl.a. en helt ny komposisjon av Mirre som også sitter i samtalepanelet.

Deltakere:
Veyan Mustafa, Mirre og Hadi Strømmen Lile.
Sistnevnte er samisk-iransk og styremedlem i foreningen Samer i Østfold. Til daglig professor i rettsvitenskap.

spørsmål fra Fredrikstad Blad om hvordan han identifiserer seg, svarer Lile følgende:

- Identiteten min? Nei, den varierer litt fra dag til dag.

Hva vil det si å være folkekirke?

Bakgrunnen for arrangementet er at Kirkemusikk Fredrikstad ønsker å sette fokus på hva det vil si å være folkekirke her i byen. Inkluderer vi alle? Hvem er vi til for? Dette er første samtale i det som forhåpentligvis vil bli en tradisjon i våre fremtidige festivaler.

Domkirkens jentekor bidrar med sang.