Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Pasjonsgudstjeneste – Du smertenes mann

Henrik Ødegårds Matteuspasjon

7. april 2023
11.00
Fredrikstad domkirke

Del i sosiale medier:

Krusifiks. Jesusfigur henger på korset Åpen bibel ligger under.

Tradisjonen tro presenterer vi på langfredag et korverk som forteller historien om Jesu lidelse og død. Koret er sammensatt av sangere og solister vi kjenner godt fra vårt distrikt. Blant annet Christopher Pedersen, Tone Klemsdal og Helga Johanne Størdal.

Henrik Ødegårds "Du smertenes mann" er en liturgisk Matteuspasjonen for blandet kor og solister. Verket er skrevet til Fredrikstad Domkirke, og ble uroppført her 10. april 2009

Tekster: Matteusevangeliet og diktet "Du smertenes mann" av Arnold Eidslott.

Foto: Janne Kraft. Krusifiks på alteret i domkirken, laget i 1954 av treskjærer Asbjørn Busterud, Vang.