Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

– Dro musikk ut av folk

Publisert: 9. oktober 2020

Del i sosiale medier:

Lørdag 17.10 kan du høre Wolfgang Plagge fortelle om en av Fredrikstads viktigste musikkpersonligheter: Jens Bugge Olsen. Aldri hørt om ham? Det synes Plagge er strålende!

– Det er sjeldent jeg har mulighet til å beskjeftige meg med noen folk vet så lite om. Jeg er glad for å kunne «avduke» hvem Jens Bugge Olsen var, sier en ivrig Plagge, som også er årets festivalartist under Hovlandfestivalen.

«Avdukingen» vil foregå i Fredrikstad domkirke med oppstart kl. 16.00. Inngangen til denne foredragskonserten er gratis!

Gå til Hovlandfestivalens program

På forhånd ønsker Plagge å si minst mulig om hvem denne Bugge Olsen var. Men litt kan han avsløre:

– Bugge Olsen var en veldig sentral person i Egil Hovlands liv. Han var Hovlands pianolærer fra tidlig av, og ble etter hvert en viktig mentor. Han er også forbindelsen mellom Hovland og fortiden. Hovland startet å komponere i et neoklassisk tonespråk, derfra utviklet han seg, i tråd med samtidsmusikken, til sitt mest eksperimentelle på 60- og 70-tallet, forteller Plagge.

Kreativ og uredd

Plagge fortsetter med å karakterisere Bugge Olsen som «en veldig spennende person». Som pianolærer har han også vært til stor nytte for andre komponister som Arne Dørumsgaard, Jon Mostad og Trygve Madsen.

– Han dro musikk ut av folk. Forbløffende mange av elevene hans endte opp som komponister. Han må ha hatt en indre styrke og en kreativitet som studentene har bitt seg merke i.

Denne styrken skal også ha gjort Bugge Olsen særdeles uredd under 2. verdenskrig. Da Nasjonal Samling krevde «ubetinget lydighet» av lærerstanden, var overlærer Bugge Olsen en av de første til å ta til motmæle. Motstanden mot NS skulle etter hvert resultere i den såkalte Læreraksjonen i 1942, der flere lærere la ned embetet sitt i protest.

Hemmelig program

Foredraget kombineres med musikalske innslag der Plagge fremfører komposisjoner av Bugge Olsen. Men hva den folkekjære musikeren og komponisten skal spille, se det kortet holder han tett til brystet.

– Men jeg kan si såpass at jeg vil holde meg i en tidskapsel. Jeg vil forsøke å vise hvordan verden så ut før Egil Hovland ble interessert i å komponere. Hva gjorde at han ble interessert i å gå hos Bugge Olsen? Hva gjorde at han ble komponist?

– Jeg vil også gå inn på Bugge Olsens personlige, klare, kristne livssyn. Det gjenspeiles i mange av hans studenter. Det er ikke tilfeldig at Hovland ble en av Norges største kirkemusikere.

– Et sterkt forhold til Hovland

Festivalartisten forteller videre at han både menneskelig og musikalsk hadde et veldig sterkt forhold til Egil Hovland.

– Jeg hadde mye kontakt med ham via egen lærer. Vi samarbeidet også da Den katolske kirke skulle utarbeide ny salmebok i år 2000. Vi hadde flere meningsutvekslinger om hva som var en god melodi. Han var en person jeg hadde veldig mye nytte av. Jeg har studert mesteparten av det han har skrevet meget grundig. Jeg ser at han hadde en nesten intuitiv forståelse for den menneskelige stemmen.

På spørsmålet om han har noen favorittkomposisjon av Hovland, svarer Plagge:

– Mange! Jeg kommer umiddelbart på tre: Hans Opus 25-stykker. De er fascinerende fordi de ble til over så lang tid, fra 1950- til 1990-tallet. En annen favoritt er orgelverket Job i den ekspresjonistiske tradisjonen. Og den tredje: Trombonekonsert!