Kirkemusikk-i-Fredrikstad hvit

Foto: Bjørn Backelin

Egil Hovland-festivalen blir Kirkemusikk Fredrikstad

Publisert: 3. februar 2023

Del i sosiale medier:

Egil Hovland-festivalen uteble i 2022, men den er ikke lagt ned. Tvert imot videreføres og fornyes den nå med nytt navn: Kirkemusikk Fredrikstad.

I år inviteres både Fredrikstad-folk og tilreisende til Påskefest 2023 i regi av festivalen. I løpet av to uker er det mulig å få med seg over 15 arrangementer. Festen arrangeres fra 3. til 16. april. Kirkemusikk Fredrikstad vil også stå for andre konserter og arrangementer gjennom året.

– Hvis du liker musikk som stimulerer, beroliger, utfordrer og oppmuntrer, er Påskefest 2023 definitivt stedet å oppsøke, sier daglig leder Jo Edvardsen og fortsetter:

– Kirkemusikk Fredrikstad har hele tiden vært brukt som en undertittel på Egil Hovland-festivalen. Nå løftes navnet fram. Formålet er fortsatt å gjøre musikk og kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelige for flest mulig.

Hovland fortsatt sentral

Hovlands musikk skal fortsatt ha en plass i festivalen. På Påskefest 2023 framføres komponistens mektige Job-suite. Neste år skal Kirkemusikk Fredrikstad markere 100-års-jubileet for Hovlands fødsel.

Festivalens visjon om «åpenhet, inkludering og nyskaping» åpner for cross-over-konserter på Påskefest 2023. På programmet står konserter der ulike kunstarter kommer til uttrykk, og konserter der kunstartene smelter sammen og skaper nye uttrykk.

– I år blir dette særlig tydelig på åpningskonserten, sier kunstnerisk leder, Tore Erik Mohn.

– Her fremfører internasjonale utøvere av høy klasse, en nyskrevet versjon av Bachs Johannespasjon for kun én solist og to musikere. Vi trodde først ikke det var mulig!

Samarbeid med Mozartfestivalen

Nytt av 2023 er et tettere samarbeid med Mozartfestivalen i Fredrikstad. Påskefest 2023 og Mozartfestivalen overlapper i tid, og profilene på de to festivalene utfyller hverandre.

– Påskefest 2023 er mer eksperimenterende der tradisjon brytes mot nye uttrykksformer. Mozartfestivalen ivaretar det beste i den klassiske musikkarven fra Mozart og de store mesterne, påpeker Mohn.

Den store finalen blir framføringen av Mozarts C-mollmesse i Domkirken søndagen etter påske.

De fleste konsertene på Påskefest 2023 er gratis. Konsertbilletter er lagt ut for salg på Fredrikstad Kino. Se hele programmet for Påskefest 2023.